Voda in kanalizacija


Pitna voda je naša naravna neprecenljiva dobrina.
Dnevno jo uporabljamo v gospodinjstvih in industriji.

Porabniki vode se zanašamo, da vodno distribucijska podjetja preko omrežja zagotavljajo nemoteno dobavo neoporečne vode, ki jo porabljamo. Vodovodno distribucijsko omrežje je sestavljeno iz neskončnega števila sestavnih delov. Mednje sodijo tudi PE cevi, ki so v primerjavi z duktil cevmi enostavnejše za vgradnjo, cenejše ter zaradi prožnosti omrežja manj dovzetne za poškodbe. Tudi življenjska doba PE cevi je v primerjavi z duktil cevmi, daljša.

Podobno kot za vodo, se na vodno distribucijska podjetja zanašamo, da bodo po kanalizacijskem omrežju od uporabnikov odvedla vso nesnago, ki jo proizvedemo. Kanalizacijsko omrežje običajno sestoji iz PVC cevi, pri delih omrežja z vakumom pa so uporabljene PE cevi, da zdržijo posebne pogoje.

Od podjetja Friatec vodno distribucijskim podjetjem dobavljamo najrazličnejše fazonske kose za polietilenske (PE) razvode.

Podjetja za strojne inštalacije se s pridom poslužujejo tesnilnih mas za zidne prehode od podjetja Vogelsang.