Notranje plinske inštalacije


So samostojen del plinskega omrežja tako za zasebne kot industrijske uporabnike.

Podobno kot zunanje plinske inštalacije, so tudi notranje razvejane. Večinoma jih sestavljajo jeklene cevi, ki jih je treba antikorozijsko in mehansko zaščititi. Za ta namen nudimo celoten prodajni program podjetja Vogelsang, kjer velja izpostaviti različne trakove in manšete, ki delujejo po principu termoskrčnosti.  Za zidne prehode inštalacij vseh vrst je posebej primerna trajno elastična Vogelsang tesnilna masa (edina na našem trgu s certifikatom za tesnost plina do 0,5 bara in vode do 1 bara).

Vsak sistem sestavljajo ventili, lopute, regulatorji, filtri in plinski števci. Števci Itron so lahko mehovni, rotacijski ali turbinski. Med proizvodni program podjetja Itron spadajo še regulatorji tlaka, varnostno zaporni ventili ter elektronski korektorji.

Za porabnike v industriji in kompresorskih postajah z večjimi pretoki plina tržimo rotacijske in turbinske plinomere proizvajalca Dresser.

Notranji prenos plina ne obstaja brez magnetnih ventilov in manometrov podjetja Dungs. Ta proizvajalec nudi tudi tlačna stikala, presostate in druge komponente plinskih sestavov.

S pomočjo regulatorjev za nižje tlake, proizvajalcev Itron in Dungs pa se posameznemu uporabniku zagotovi tlak primeren njegovim potrebam.

Zaradi sodobnih varnostnih standardov se vse pogosteje poslužuje TAS termičnih varoval.

Proizvajalec TecArtec za nas dobavlja specialne ventile za plin, ki delujejo brez oljnega mazanja, s čemer je onemogočena onesnaženost plina.