Zunanje plinske inštalacije


Zunanje plinske inštalacije tečejo izven objektov in so namenjene distribuciji energenta plina.

Plinsko distribucijsko omrežje je razvejano in sestavljeno iz najrazličnejših fazonskih kosov Frialen nemškega proizvajalca Friatec. Za spajanje PE cevi nudimo tudi vse vrste orodij in varilnih aparatov. 

Za večje plinovode se uporablja jeklene cevi zaradi česar je izrednega pomembna ustrezna zaščita pred zunanjimi vplivi – antikorozijska in mehanska zaščita. Za ta namen nudimo celoten prodajni program podjetja Vogelsang, kjer velja izpostaviti različne trakove in manšete, ki delujejo po principu termoskrčnosti.  Za zidne prehode inštalacij vseh vrst je posebej primerna trajno elastična Vogelsang tesnilna masa (edina na našem trgu s certifikatom za tesnost plina do 0,5 bara in vode do 1 bara).

 V distribucijskem omrežju morjajo biti zaradi boljših izkoristkov prenosa tlaki visoki in konstantni kar distributerji zagotavljajo s pomočjo RMG regulatorjev.

Iz varnostnih razlogov se vse pogosteje vgrajuje plinska pretočna varovala t.i. GAS STOP ventili podjetja GBE. Le ti v primeru poškodbe cevi (nenadni padec tlaka v cevi) zaprejo dovod plina.